вівторок, 9 січня 2018 р.

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні школярів. Матеріали

Для тих, хто цікавиться цим питанням, пропоную підбірку матеріалів.
По перше, пропоную ознайомитися зі статею http://osvita.ua/ - тут міститься  основний теоретичний блок щодо поняття "компетентність".
По-друге, пропоную ознайомитися з наступними визначеннями:
Інформатична компетентність  це інтегративне утворення особистості,  яке інтегрує знання (про 3 основні методи інформатики та інформаційних технологій),  уміння (використовувати наявні знання для розв’язання прикладних задач),  навички (використання комп’ютера  і технологій зв’язку), здатності (представляти повідомлення і дані у зрозумілій для всіх формі)  і виявляється у прагненні,  здатності і готовності до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних технологій для вирішення завдань у професійній діяльності і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і результату діяльності.
Формування інформатичної компетентності передбачає розвиток універсальних навичок критичного мислення, зокрема вміння спостерігати та робити логічні висновки, використовувати інформаційні моделі,  аналізувати ситуацію,  розуміти загальний зміст повідомлення та його прихований смисл. 

При побудові навчального процесу на основі компетентнісного підходу перед учнями ставиться (визначається, обговорюється)  проблема,  у процесі вирішення якої передбачається, що учні самостійно здійснюють цільовий пошук потрібних відомостей та формують орієнтовну основу дій щодо розв’язування таких завдань
-          визначають вхідні дані та передбачувані результати;  
-        недостатність чи надлишковість даних;  
-        стратегію розв’язування завдання та інструменти для її реалізації;
-          оптимальність обраних інструментів та якість виконання завдання і т і .).  

В задачах такого типу прямим продуктом є свідоме засвоєння знань та умінь формувати стратегію розв’язування компетентісних задач,  планувати процес розв’язування,  контролювати його правильність та оптимальність,  виявляти та виправляти помилки.  


           Залежно від ступеня узагальнення такі завдання можна поділити на предметні,   групові яких передбачається парна чи групова взаємодія учнів),  міждисциплінарні, фундаментальні.  
За таких умов учні проявляють інтелектуальну активність і самостійність як у процесі розв’язування,  так і оцінювання (самооцінювання,  взаємооцінювання) інтелектуального завдання та виявляють здатність до ціле покладання,  оцінювання,  ефективної дії та рефлексії .
Компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як комплексні задачі прикладного характеру,  для яких обов’язковим є застосування сучасних  ІКТ як засобу розв’язування,  надання різнорівневої допомоги та критеріїв оцінювання як кінцевого результату,  так і способів його отримання.

Компетентнісно зорієнтоване завдання – це завдання, яке потребує задіяння на основі предметного матеріалу умінь аналізувати, зіставляти, порівнювати, робити висновки.
Ще визначення:
Компетентнісно зорієнтоване завдання – спеціально створена дидактична конструкція, що використовується з  метою формування і перевірки рівня предметних, міжпредметних і ключових компетенцій (компетентностей)

Гарні приклади є ось тут N_Morze_O_Kuzminska_V_Vember_O_Barna_ITO_4.pdf
Ще як приклад Компетентнісні задачі для 9 класу, та ось ще  компетентністні задачі з інформатики.
А також дуже цікавий матеріал http://it.moippo.org.ua
 та стаття видатних інформатиків сучасності http://ite.kspu.edu/webfm_send/636
http://undip.org.ua/upload/iblock.pdf 

5 коментарів:

  1. Ірино Вікторівно! Дуже дякую за матеріал. Він допоміг у підготовці до фахової контрольної роботи

    ВідповістиВидалити
  2. Дякую, корисні матеріали для підготовки до К/р

    ВідповістиВидалити
  3. Дякую за змістовні матеріали, допомогли у підготовці до показового уроку

    ВідповістиВидалити

Додайте свій коментар

back to top